Växthusguide för privatpersoner

Att börja odla grönsaker och blommor i hemmet är någonting om kan utvecklas till en stor hobby. Allt fler väljer att ”sätta spaden i marken” och bygga upp en kryddträdgård, tomatväxthus eller valfri annan odling. Det krävs inte mycket för att komma igång och man kan starta mer eller mindre omedelbart. Flera grödor går att så på friland medan andra kräver groddning i en skyddad och varm tillvaro. Det senare gäller inte minst om man vill få en tidig skörd. Växter som chili behöver i allmänhet få tidig groddning inomhus för att sedan planteras ut när frosten försvinner. Naturligtvis går det att odla även sådana växter på friland direkt, men skörden blir sen. Ett växthus påskyndar det hela och gör att man snabbare kan odla valfria växter. Värmer man upp sitt växthus kan det också vara perfekt för att dra upp de första.

Drivbänk inne

Beroende på hur man väljer att utforma sitt växthus kan det fungera utmärkt som drivbänk under tidiga delen av våren. I takt med att växterna blir större, kan man sedan göra om växthuset för att rymma plantor och jord. Att hitta rätt växthus är viktigt och någonting man skall värdera. Tid som läggs på att utvärdera växthus och placering kan snabbt visa sig vara bra spenderad tid.

Vissa av faktorerna i valet av växthus kan kännas enkla och konkreta även för den som inte tidigare genomfört någon hemmaodling. Andra element är svårare att få grepp om. Det kan vara frågan om vilket glas man skall använda, hur högt det bör vara, vilka ventilationsmöjligheter som erbjuds och hur man kan inreda. Oavsett vilka frågor man har är det en bra idé att gå igenom de olika växthustips som finns att studera. Detta för att man skall få ett så bra och stabilt resultat som möjligt inför somrar och vintrar! Beroende på den yta man har att tillgå kan det finnas en fördel i att välja den typ av växthus som står mot husväggen. Dessa tar mindre utrymme men ger stor möjlighet att odla under sommar och höst.