Så får du ett jobb som fysioterapeut via ett bemanningsföretag

Söker du jobb som fysioterapeut via bemanningsföretag? Om så är fallet kan du behöva lite tips inför den kommande intervjun med bemanningsföretaget. Det är nämligen viktigt att du förbereder dig ordentligt intervjun. Detta för att du ska göra ett så gott intryck som möjligt.

 

De flesta rekryterare som jobbar för denna typ av aktörer tillhandahåller information om uppdragslängd och dylikt på förhand. Men i annat fall kan du vilja ställer frågor kring detta på intervjun. På så vis verkar du dels intresserad av uppdraget och kan dels tillskansa dig den information som du behöver och är intresserad av. Läs vidare för att få fler handfasta tips och råd!

4 råd till dig som söker jobb som fysioterapeut via bemanningsföretag

När du söker jobb som fysioterapeut via ett bemanningsföretag bör du tänka på att:

 

  • Göra efterforskningar om uppdragsgivaren och uppdraget. Redan på förhand kan du försöka göra efterforskningar om din uppdragsgivare och det aktuella uppdraget. Genom att göra detta kan du komma bättre förberedd till intervjun med bemanningsföretaget och/eller uppdragsgivaren. Till exempel kan du använda dig av LinkedIn, Facebook och liknande plattformar för att samla på dig information om uppdragsgivaren.
  • Se till att kommunicera på ett bra sätt med intervjuaren. Nästa råd som vi vill ge dig är att du bör kommunicera med intervjuaren på ett bra sätt. Se till att försöka lyfta fram dina styrkor på ett bra sätt och försöka överbrygga dina eventuella svagheter. Gå gärna igenom dessa på egen hand på förhand så du vet vad du ska svara på olika frågor.
  • Tänk på att lyssna och lära. En intervju är inte en monolog utan snarare en dialog. Därför bör du inte bara fokusera på att antingen prata eller lyssna. Försök istället att lyssna och ta till dig av vad intervjupersonen har att säga, men se även till att själv ställa frågor till personen ifråga. Uttryck ditt intresse för uppdragsgivaren och berätta hur du skulle kunna vara en värdefull resurs för uppdragsgivaren.
  • Ställ de rätta frågorna. Vårt sista tips är att du bör försöka ställa de rätta frågorna. Fokusera därför på relevanta frågor, såsom vad uppdragsgivaren vill få ut av konsultuppdraget.