Användande av barncyklar kräver utbildning

Att lära sig cykla är en färdighet som man en gång lär sig och därefter aldrig glömmer. Det är dock inte så enkelt som att du kan köpa en barncykel till ditt barn och förvänta dig att barnet själv lär sig cykla – du spelar en viktig roll under inlärningsprocessen. Alla barn gör framsteg i sin egen takt, men vissa barn kan lära sig cykla på en eftermiddag.

Det viktigaste är att barnet har roligt. Du bör även komma ihåg att ditt barn har sitt eget sätt att lära sig och därför kan svara bättre på vissa metoder än andra. Var därför uppmärksam på vad som fungerar och inte fungerar, och anpassa dig vid behov.

Ett barn kan generellt sett lära sig cykla i åldern 3 till 6 år. Detta kan dock skilja sig åt något mellan olika individer, beroende på barnets mentala och fysiska utveckling. Du bör inte försöka tvinga fram inlärningen.

Så väljer du ut en barncykel

Du bör inte köpa en alltför stor barncykel som ditt barn är tänkt att “växa in i”. Detta kan göra att det tar längre tid för barnet att lära sig cykla, eller att processen helt avstannar. Det är därför viktigt att barncykeln har rätt passform. Du kan säkerställa att passformen är den rätta genom att säkerställa att barnet kan stå över överröret med bägge fötterna stadigt i marken. Han eller hon bör känna sig bekväm på cykeln och känna att han eller hon har kontroll över denna i alla lägen.

Välj rätt cykelhjälm

Innan barnet börjar lära sig cykla är det också viktigt att ni tillsammans provar ut en cykelhjälm. Hjälmen bör sitta rakt på huvudet, inte mer än 2,5 cm över ögonbrynen. Om hjälmen sitter för högt upp på pannan, eller rör sig mer än 2,5 cm när du trycker på hjälmen från ena sidan till den andra eller framifrån och bak, behöver den anpassas. Det kan också vara en indikation på att du bör välja en hjälm av mindre storlek.

När ni sedan ger er iväg för att påbörja inlärningsprocessen, bör du se till så barnets skosnören inte kommer i vägen för tramporna eller hjulen. Detsamma gäller löst åtsittande byxor.