Cykelsits – hur säkert är det?

Cykelsits – hur säkert är det?

Att ta med barnen på en cykeltur kan vara riktigt roligt. Om du har en cykelsits behöver du inte vänta på att de ska kunna börja cykla själva. Att montera en sits på cykeln är enkelt, och produkter på marknaden ska uppfylla relativt högt ställda säkerhetskrav.

Men hur säkert är det egentligen? Givetvis finns det alltid en risk med att skjutsa barn på cykel, även om den må vara liten.

Faktorer som påverkar

Det finns flertalet faktorer som påverkar säkerheten när ett barn ska skjutsas i en cykelsits. En av de faktorerna är hur mycket den som skjutsar väger. Väger chauffören till exempel 90 kilo kommer cykelsitsen att påverka balansen mindre än om chauffören väger 50 kilo. Den som trampar, dess vikt och styrka, är alltså något som spelar in en del i säkerheten. Det här kan till viss del kompenseras om man har en elcykel när man cyklar med barn. Gravitationspunkten sänks något, förutsatt att batteriet sitter lågt (vilket det brukar göra). Cykeln blir helt enkelt mer stabil.

En annan faktor som påverkar är givetvis cykelsitsen i sig. Som nämnt ovan finns det säkerhetsstandarder som produkterna ska uppfylla. Givetvis kan det dock finnas brister i detta. Ett exempel på det framgår när Råd och Rön testade olika produkter på marknaden. Där såg man att ett antal produkter inte uppfyllde standard vad gäller lutning. Att noga jämföra produkter, titta på recensioner och omdömen är något som lönar sig i slutändan.

Sits jämfört med vagn

Cykelvagnar anses ofta säkrar än sitsar – och så kan det också vara i många fall. Generellt är en vagn säkrare när man kör på cykelbanor och vägar där det inte finns någon annan trafik. Om man däremot ska cykla på platser där det rör sig mycket bilar, finns det en risk att vagnen inte syns i alla lägen. De är helt enkelt väldigt låga och riskerar att missas av bilförare.

Vid ett fall är det generellt dock säkrare i en vagn, förutsatt att barnen är fastspända och har hjälm. Från en cykelsits är det längre ned till marken, vilket givetvis påverkar kraften i ett fall. Dessutom är de mindre benägna att tippa.